Vlastimil Čevela - osobní profil a realizované projekty/aktivity


aktivity od roku 1990

~ © Modřický Internetový Magazín - vydavatel, (2005-....) - od r. 2013 probíhá rekonstrukce ....
~ Komorní koncerty na radnici v Modřicích - programová náplň, prezentace, úvodní slovo (2002-....)
~ Smíšený pěvecký sbor města Modřice - prezentace, jeden ze zakládajících členů (1998-....)
~ Folklorní kroužek města Modřice - člen vedení, hudební doprovod, prezentace (2011-....)
~ Kam v Modřicích - autor prospektové edice (2010-2011)

~ www.zsmodrice.org - administrátor webových stránek ZŠ Modřice - (txb-es, od 2011 DRUPAL 6), (2008-....)
~ © txb-es - Text Builder Editorial - vzory
~ © Cevela MX COBOL free Compiler - about CeV - (2006-....)

~ Zpravodaj Modřice - redakční rada (2007-2012, od 10/2008 předseda), řada publikovaných příspěvků a námětů
~ Volnočasová studie - Modřice - spolupráce na řešení projektu pro město (2011), náměty pro strategický plán - 2008 a 2012
~ v letech 1993-2001 předseda místní zahrádkářské organizace v Modřicích, mj. přizvání ZŠ a Zahradnictví Brabec na hodové výstavy
    "Zajímavé stromy" - velká anketa ve Zpravodaji, kdy na základě publikovaných článků děti kreslily obrázky

~ DB sborníků 30 ročníků seminářů Programování/TSW Ostrava na CD ( pořízení )
    přibližně 800 referátů od 600 autorů z 200 organizací, klasifikovaných dle 100 témat - naskenováno 6.000 stran,
    pro navigaci (listování, křížové vazby) pomocí XWEB generováno cca 60 tisíc odkazů
~ XWEB - nástroj pro statické generování webového sídla s velkým množstvím křížových odkazů (MX COBOL, HTML, XML)
~ PCWEB - internetová stavebnice pro školy (MX COBOL)

~ Karnola Krnov - spolupráce na převodu podnikových agend z EC 1025 na PC (MS COBOL)
~ Brano Hradec nad Moravicí - převod velké dávkové agendy (podklady z výroby pro mzdy) z HITACHI na PC (MS COBOL)
~ Kovohutě Břidličná - převod agend (mzdy, materiál, fakturace) z EC 1025 na PC v síti Novell (MX COBOL)
~ vlastní generátor nabídkových menu pro interaktivní řízení práce v prostředí MS DOS na PC
~ vlastní generátor pro skládání textů ze zdrojových objektů v jazyku COBOL, BAT/CDM příkazů a tvorbu dokumentace
~ vlastní vývojové prostředí v MS DOS pro MS a MX COBOL v češtině s hypertextovým editorem

~ školení a konzultace pro všechny dialekty jazyka COBOL
~ spolupráce s KS Brno a 1994 zakoupení všech práv na kompilátor MX COBOL pro PC
~ spolupráce na školeních a dodávkách SW s MF Servis Hradec Králové (oficiální partner Micro Focus a IBM)
~ oficiální "Microsoft Partner" 1991-1993 přes SW Slušovice na platformě MS DOS - především pro kompilátor MS COBOL
~ Programátorské služby COBOL- 1990-2003 samostatná firma, následně dle potřeby subdodavatelská spolupráce s jinými subjekty

1969-1990 Ingstav Brno - výpočetní středisko PŘ (hlavní realizované projekty) - veškeré programování v jazyku COBOL (částečně pak v CDM)

~ aktivní účast na odborných seminářích ( Programování / Tvorba SW - CSSI-Morava , VS, Algoritmy, SOFSEM a další)
~ člen redakční rady (1990-předseda) podnikového měsíčníku Zpravodaj Ingstav
~ interaktivní databáze stavu materiálových zásob podniku (300 skladů, 150.000 skladových karet, EC 1025 - COBOL)
~ Inovace projektů - metodika - z počítače TESLA 200 na EC 1025 pod DOS 3/4, jazyk COBOL
~ Generátor programů COBOL a prodedur DOS 3/4 pro EC 1025
~ nový projekt ASŘ pro EC-1025 s dokumentací v počítači a na mikrofiších (1982)

~ Norma řízení VS s navazující Metodikou projektování ASŘ pro ISGR Bratislava a Ministerstva Stavebnictví ČR i SR
~ Celostátní ceník materálu ÚRS Brno pro stavební kalkulace
~ CDM - čísleně definovaný minijazyk pro dokumentaci a malé úlohy - interpret s využitím assembleru
~ Mikrografický informační systém pro vnitropodnikové pokyny a vybrané počítačové sestavy
~ Strukturované programování - metodika v jazyku COBOL, přednášky, příklady, příručka
~ Materiálová evidence - agenda na TESLA 200 a EC 1025
    měsíčně 80.000 záznamů - 90 a 80 sloupcové štítky, 8-stopá děrná páska, OCR snímání ručně psaných dokladů
~ systém "Tisková banka" pro jednotné řešení všech tisků VS
    původně na magnetické pásce TESLA 200 - následné využití pro multirežim, výstup na mikrofiše a tisky na EC 1025

1961-1969 První brněnská strojírna (IBZKG) Brno

~ teplárna Oradea Rumunsko (55MW, 350 t/hod, 140 at, 570 st.C) - hlavní projektant (III. a IV. blok) a vedoucí šéfmontáže potrubí (III.)
~ postupně člen redakční rady závodních časopisů "Nápor" a "Montážník"
~ účast na projektech teplárna Duslo Šala - významně, částečně pak Roto Štětí, Elektrárna Nováky, Teplárna Pulawy

oficiální odborná kvalifikace

~ 198x - školení ISGR Bratislava pro lektory podnikového vzdělávání (Bratislava)
~ 198x - školení KS Praha na OS pro počítače EC (Zlenice) a Cobol EC-1025 (Český Brod)
~ 1971-1972 VUT Brno - fakulta strojní - zpracování hromadných dat (postgraduál)
~ 1970 základní školení TESLA 200 - operační systém, assembler (Železný Brod) - znalost jazyka COBOL získána vlastním studiem
~ 1956-1961 ČVUT Praha - fakulta strojní - projektování, stavba a provoz tepelných energetických zařízení - turbiny
    prezentace studentské vědecké práce - měření na kompresoru, studentský dixieland, harmonikový doprovod pěvecké skupiny spořitelny v Třebíči

obecně

~ *1938 - Opava, začátek školní docházky Tišnov (1944-45), dále Stařeč, Moravské Budějovice, Třebíč (maturita 1959)
~ soukromě učení na housle, hudební škola na klavír, ve škole pěvecký sbor, doprovod na harmoniku a big band
~ od r. 1960 ženatý, 2 děti a 5 vnoučat, po škole nejprve 2,5 roku denní dojíždění Třebíč-Brno, od r. 1964 bydlení v Modřicích

Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009