Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-jm  jm Pi-Ř  jm T-Vi  ** Jmenný rejstřík S-Š

Satek Vladimír 1998 (aplikace, datové_sklady , klient_server_aplikace), 

Seibert Vladimír 1997 (metodiky_projektování,  životní_cyklus_SW, lidé_kolem_SW), 

Schindler Jiří 1993 (metodiky_projektování, CASE , aplikace),  1994 (CASE, aplikace),  1995 (CASE, metodiky_projektování ),  1996 (metodiky_projektování,  modelování, kvalita_SW, inovace_IS),  1997 (klient_server_aplikace,  objektové_projektování, SQL),  1998 (umělá_inteligence,  výuka_tvorby_SW),  1999 (bezpečnost), 

Schnapp Ivan 1983 (strukturované_programování,  aplikovaná_matematika, algoritmy),  1984 (strukturované_programování,  PL/I),  1985 (aplikovaná_matematika,  pseudokód), 

Sedláček Jiří 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1985 (databanky_IDMS),  1997 (objektové_programování ), 

Severa František 1987 (strukturované_programování,  pseudokód), 

Sipko J. 1981 (systémové_programování,  EC_počítače), 

Sklenář Vladimír 1994 (abstraktní_datové_typy ),  1994 (Oberon),  1995 (objektové_programování ),  1996 (texty, aplikovaná_matematika ),  2001 (C/C++/C#, web_programování , .NET_technologie),  2002 (CASE, objektové_programování ),  2003 (výuka_tvorby_SW,  objektové_programování), 

Sládeček Boris 1984 (aplikace, algoritmy ),  1984 (algoritmy, databanky ), 

Sláma Josef 1981 (strukturované_programování,  HIPO), 

Sláma Vladimír 1975 (historické_pohledy_197x,  historie_TSW/PG_Ostrava), 

Slíva Jaromír 1989 (databanky_IMS,  terminálové_aplikace, historické_pohledy_198x), 

Sloup J. 1986 (aplikace,  historické_pohledy_198x), 

Sluka Jan 2000 (web_aplikace),   xsluka@fi.muni.cz 

Smékal Zdeněk 1977 (operační_systémy,  EC_počítače, organizace_programování), 

Smolík Petr 2001 (web_aplikace, XML,  objektové_projektování, english_text), 

Snášel Václav 1994 (abstraktní_datové_typy ),  1994 (Oberon),  1995 (real_time_aplikace,  prostředí_ostatní),  1995 (objektové_programování ),  1996 (texty, aplikovaná_matematika ),  1997 (abstraktní_datové_typy,  objektové_programování),  2000 (aplikace, texty,  algoritmy_vyhledávání),  2001 (C/C++/C#, web_programování , .NET_technologie),  2001 (web_aplikace, texty,  XML), *** člen výboru od 2003-... *člen_organizačního_výboru 

Snížek Milan 1988 (vlastní_standardní_SW,  EC_1025/6/7),  1988 (řízení_projektování,  EC_1025/6/7), 

Sokol Jan 1976 (systémové_programování ),  1979 (operační_systémy,  EC_1025/6/7, historické_pohledy_197x, terminálové_aplikace ),  1985 (algoritmy, aplikace ),  1987 (řízení_projektování,  konfigurační_řízení), 

Soukup Bohumír 1992 (strukturované_programování,  CASE), 

Souček Jan 1983 (modulární_programování,  simulace), 

Stach Květomilčlen příprav. výboru 1976-1977

Staníček Zdenko 1998 (řízení_projektování,  metodiky_projektování),  1999 (výuka_tvorby_SW,  lidé_kolem_SW), 

Stanovská Iva 1992 (strukturované_projektování ), 

Staudek Jan 1992 (bezpečnost, e_komunikace , aplikace), 

Stinka Vít 2004 (Java, databanky_relační , modelování, objektové_programování, XML), 

Streit Dušan 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1977 (vlastní_standardní_SW),  1979 (algoritmy,  vlastní_standardní_SW, generování),  1980 (parametrické_programy,  generování, vlastní_standardní_SW),  1982 (parametrické_programy),  1982 (systémový_přístup,  parametrické_programy),  1985 (bezpečnost,  metodiky_projektování),  1987 (databanky, SMEP),  1988 (metodiky_projektování,  systémový_přístup),  1989 (strukturované_programování,  lidé_kolem_SW),  1990 (historické_pohledy_199x,  řízení_projektování), 

Studnický Jan člen red. rady 1981 - organizační garant

Suchánek Jiří 1977 (normované_programování ), 

Suchomel Jiří 1980 (strukturované_programování,  pseudokód, dokumentace_a_standardy),  1982 (algoritmy, Fortran ),  1983 (strukturované_programování,  programátor/analytik, algoritmy), 

Sumbera Stanislav 2003 (programování_grafiky), 

Súlovec Roman 2001 (UML), 

Svěch Dominik 2000 (web_aplikace, datové_sklady , Java),  2000 (web_aplikace, datové_sklady ), 

Sýkora M. 1989 (konfigurační_řízení,  aplikace), 

Szturc Roman 1996 (Java),  člen příprav. výboru 2001

Šaloun Petr 1995 (Smalltalk, umělá_inteligence ),  1996 (Java),  2000 (aplikace, texty,  algoritmy_vyhledávání),  2001 (web_aplikace, texty,  XML), 

Šantl Jan 1987 (databanky_relační, SMEP ), 

Šebesta Ivo 1997 (vlastní_standardní_SW, CASE , databanky_relační), 

Šebesta Václav 2004 (kvalita_SW, normy,  řízení_projektování), 

Šebo Lubomír 1983 (real_time_aplikace, SMEP ),  1983 (aplikace_VTV, SMEP ), 

Šesták Ĺudovít 1990 (Smalltalk,  objektové_programování), 

Ševčík Bohumil 1977 (rozhodovací_tabulky),  1978 (rozhodovací_tabulky,  komunikace_kolem_SW),  1978 (rozhodovací_tabulky,  výuka_tvorby_SW),  1979 (algoritmy, ICL_počítače ), 

Šimek Ivo 1997 (nástroje_projektování,  životní_cyklus_SW), 

Šimoník Pavel 1977 (normované_programování ),  1977 (rozhodovací_tabulky),  1977 (programátor/analytik,  komunikace_kolem_SW),  1978 (rozhodovací_tabulky,  komunikace_kolem_SW),  1978 (rozhodovací_tabulky,  dokumentace_a_standardy, programátor/analytik), 

Široký Jaroslav 1977 (strukturované_programování,  metodiky_projektování, organizace_programování),  1978 (systémový_přístup,  řízení_projektování),  1982 (parametrické_programy,  aplikace), 

Škarka Václav 1977 (strukturované_programování,  metodiky_projektování, organizace_programování),  1981 (metodiky_projektování,  dokumentace_a_standardy), 

Škvarenina Milan 1984 (aplikace, databanky,  SMEP), 

Šlegr Jiří 1992 (normy, životní_cyklus_SW ),  1993 (řízení_projektování, normy ),  1994 (kvalita_SW,  konfigurační_řízení), 

Šlégr Jiří 1979 (výuka_tvorby_SW, Fortran ), 

Šlechta Jan 2000 (real_time_aplikace, UML ),  2003 (real_time_aplikace,  objektové_projektování, UML), 

Šmarda Jaroslav 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1982 (parametrické_programy,  aplikace), 

Šmíd Vladimír 2002 (legislativa),  2002 (legislativa),  2003 (legislativa), 

Šmuk Miroslav člen příprav. výboru 1977-1992

Šnorek Miroslav 2002 (datové_sklady,  aplikovaná_matematika, umělá_inteligence, english_text), 

Šolek Jaroslav 1985 (real_time_aplikace,  bezpečnost), 

Štefaník Jaroslav 2000 (web_aplikace, datové_sklady , Java),  2000 (web_aplikace, datové_sklady ), 

Štěpánek Petr 2002 (metodiky_projektování,  programování_ostatní, objektové_programování), 

Štos Drahomír 1995 (modelování, lidé_kolem_SW , systémový_přístup), 

Štěpánek Zbyněk 1980 (parametrické_programy,  algoritmy),  1982 (databanky_IDMS,  parametrické_programy),  1983 (výuka_tvorby_SW, databanky ), 

Šulek Štefan 1990 (metasystém, Fortran ), 

Švancara Pavel 1978 (řízení_projektování,  dokumentace_a_standardy), 

Švihla Martin 2004 (web_programování,  web_aplikace, XML), 

hlavní  jm S-Š 
29/04/2004-06:42 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š