TVORBA SOFTWARU a Programování Ostrava
hlavní-p  * Průvodce obsahem DB - navigace
OVĚŘOVACÍ PROVOZ (verze 09-05/2004) = dokončená webová prezentace 1975 až 2003, referáty 2004 zatím pouze na CD-TSW (aktualizace - viz hlavní/kontakty). Ve starších ročnících se bohužel vyskytla tak ŠPATNÁ KVALITA TISKU, že NĚKTERÉ STRÁNKY JSOU MÁLO ČITELNÉ, ale podstatná část textů sborníků je použitelná. Databáze vychází z dřívější prezentace DB-obsahů sborníků na www.volweb.cz/cevelavl/tsw, ale programové řešení XWEB (C) Čevela 2003 je zcela přepracováno tak, aby kromě autorského rejstříku byly možné i rejstříky firemní a především tématické - podrobnosti v samostatných referátech TSW/2004.

Průvodce obsahem DB - navigace
Následující text stručně charakterizuje strukturu obsahu a možnosti vyhledávání informací v DB sborníků TVORBA SOFTWARU a Programování Ostrava, která je od 2. listopadu 2003 v ověřovacím provozu na webovém serveru Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně - http://honor.fi.muni.cz/tsw/ a jejíž aktuální kopie, doplněná o referáty sborníku 2004 je připravována jako CD-TSW/2004 Tanger Ostrava pro všechny účastníky jubilejního 30. ročníku akce v květnu 2004.

Celá databáze má tři odlišné logické části:
DB-OBSAHŮ sborníků s rejstříky, DB-SKENOVANÝCH-TEXTŮ jednotlivých stránek ročníků 1975 až 1998, DB-TEXTŮ-CELÝCH-REFERÁTŮ ročníků 1999 a dalších.

Hlavní stránka webového sídla
je nejen rozcestníkem, ale současně též mapou DB-obsahů, protože z ní vedou přímé odkazy na všechny rejstříky (tématické, jmenné a firemní) i na obsahy sborníků všech ročníků a dle potřeby též na souhrnné informace (Uznání zásluh za vytvoření e-prezentace, Průvodce po DB, Pravidla aktualizace s kontakty na členy realizačního týmu a pod.) Dále obsahuje odkazy na informační bloky aktuálních pořádajících organizací ve firemním rejstříku a členů organizačního výboru v rejstříku jmenném. Samostatný odkaz pak vede na oficiální stránky hlavního pořadatele Tanger Ostrava, kde jsou formuláře pro ON-LINE dotazy a přihlášky.

Jednotlivé ročníky
mají každý svoji samostatnou stránku s obsahem sborníku, v záhlaví s uvedením (C), ISBN a dalších souhrnných informací. Informační bloky jednotlivých referátů mají přímé odkazy na TEXTY REFERÁTŮ, autory s firmou, která je vyslala a na témata, o kterých referát pojednává. Ke každému tématu je vždy připojen komentář, který je kopírován i do tématického rejstříku. Stránka má jednotnou navigaci pro přechody na hlavní, předcházející a následující stránky. - poznámka *)

Jmenný rejstřík
se skládá z informačních bloků se jmény autorů a členů výboru, od kterých vedou odkazy na referáty v obsahu jednotlivých ročníků. Každý odkaz je přitom doplněn textem se všemi hlavními tématy (bez komentářů), o kterých referát pojednává. Stránka má jednotnou navigaci pro přechody na hlavní, předcházející a následující stránky. - poznámka *)

Firemní rejstřík
obsahuje informační bloky firem, které mají rovněž odkazy na referáty v jednotlivých ročnících, v textu tentokrát doplněné jménem autora. Stránka má jednotnou navigaci pro přechody na hlavní, předcházející a následující stránky. - poznámka *)

Tématický rejstřík abecední
obsahuje informační bloky témat, s odkazy na referáty, ve kterých byla tato témata uvedena jako hlavní nebo vedlejší. Pro oba případy jsou odkazy doplněny textem kopírovaných komentářů. Z každého bloku pak vede odkaz na příslušnou kapitolu v tématickém rejstříku systematickém. Stránka má jednotnou navigaci pro přechody na hlavní, předcházející a následující stránky. - poznámka *)

Tématický rejstřík systematický
se skládá ze systematicky uspořádaných kapitol, s odkazy na informační bloky souvisejících témat v abecedním rejstříku. Každé téma v rejstříku abecedním, musí patřit do nějaké kapitoly v rejstříku systematickém. - poznámka *)

Jednotlivé stránky skenovaných textů (ročníky 1975 až 1998)
mají jednotně řešené odkazy na hlavní stranu, obsah ročníku, referát v obsahu, předchozí + následující referát a předchozí + následující strana. Doplňující odkaz pak také vede na seznam všech skenovaných stránek v ročníku.

Ucelené texty referátů (ročníky 1999 a další)
jsou v DB-textů uloženy jako soubory PDF, případně DOC, takže jsou přístupné pouze jednosměrně z obsahu příslušného ročníku, bez možnosti další navigace. POZN 1): Vzhledem k rozdílům mezi formáty DOC a PDF se někdy může stát, že vnitřní stránkování v e-prezentaci přesně neodpovídá tištěnému sborníku. POZN 2): Autor má možnost vložením formátovaného odkazu HTML do textu v rámci DOC, který se převede i do PDF, zajistit možnost přímého odkazu na libovolnou url-adresu i na e-mail kontakt. Formátem "..\rrrr\str.HTM nebo PDF(pro 1999 a dále)" může být odkazováno i na referáty v dřívějších ročnících.

poznámka *)
Na vyžádání ze strany autora referátu nebo pořádající organizace, mohou být k informačním blokům REFERÁTŮ, JMEN, FIREM a TÉMAT v abecedním i systematickém rejstříku přiřazeny přímé odkazy na související webové stránky nebo e-mail kontakty. Realizační tým však v těchto případech nenese žádnou zodpovědnoust za aktuálnost, ani za věcný obsah takto připojených kontaktů. Tuto možnost je proto třeba využívat pouze po důkladném zvážení, zda se jedná o skutečně dlouhodobě STABILNÍ informační VAZBY !!!

hlavní 
29/04/2004-06:33 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š