Text Builder 3    editorial system   [:txb-es:]   www conversion    © Vlastimil Čevela 2009Vzory a další podklady projektu ZŠ Modřice

zsmodrice.org/txb/index.htm - prosím přejděte na uvedené stránky - dík - ČeV

Obecně


Program pro skládání souborů textových formátů (TXT, HTM, atd ) - "Stavitel textů".
Pomocí tohoto programu jsou tvořeny stránky www.zsmodrice.org , www.mesto-modrice.cz/muzeum , mim.cemotel.cz .
Vstupní text TXT pro tuto stránku je možno jako příklad prohlížet zde: ./index.txt , Přehled značek txb-es je ZDE .

Vytvoření stránky HTM na základě souboru TXT


Editorem "Poznámkový blok" se vytvoří prostý textový soubor se jménem 8/3 bez diakritiky
Do souboru se zapisují řádky textu dle dále uvedených pravidel
Pomocí pravého tlačítka myši se z TXT spustí konverze do HTM (www konverze - při změně TXT nutno opakovat)

Velikost nadpisů ve stránce je určena řídícími znaky od 1. sloupce


=Největší nadpis (1. výskyt znaku "=" na stránce)
=Druhá velikost nadpisu (další výskyty znaku "=" na stránce
_Třetí velikost nadpisu (všechny výskyty znaku "_")

Obecně platí, že ve stránce začínají nadpisy od 1. sloupce a vše ostatní je odsazeno doprava. Znaky pro nadpisy mohou být zadány i bez dalšího textu.

Psaní textu, řádkování a podtržení - zvýraznění pomocí značek "html"


Předpokládá se psaní textu v kódování češtiny Windows 1250 (text DOS) s tím, že souvislé bloky bez "Enter" je možno psát průběžně s automatickým zalamováním do max 10 řádků (asi 900 znaků). Při souvislém psaní většího bloku dojde v místě překročení limitu ke ztrátě 1 znaku.

Pokud se při psaní textu vynechá mezerový řádek, bude vynechán i ve výsledné stránce. Těsně před nadpisem se mezerový řádek zajistí znakem ":" v 1. sloupci. Vynechání více mezerových řádků nebo opakování ":" se ve stránce neprojeví.

Zalomení souvislého bloku textu ve stránce HTM je automaticky řízeno prohlížečem dle velikosti okna. V textu lze pokyn k zalomení na stránce zajistit odřádkováním "Enter" a pokračováním od 3. sloupce či dále. Pokud se text ručně zalomí pomocí "Enter" a na novém řádku bude pokračovat od 1. sloupce, ve stránce se zalomení neprojeví.

Znakem "-" v 1. sloupci se ve stránce zajisti podtržení. Podtržení ihned za nadpisem se ve stránce zobrazí od 1. sloupce, jinak bude odsazené jako text.

Tento dokument popisuje použití programu bez knihovny "txb", která nabízí rozsáhlé další možnosti. Obecně ale platí, že v rámci vstupního textu lze psát libovolné značky jazyka "html", včetně "css", což je možné bez knihovny využít pro zvýrazňování a to pro <b>text zobrazený tučně</b>, resp. <i>text zobrazený kurzívou</i>, se zobrazením text zobrazený tučně, resp. text zobrazený kurzívou.

Odkaz *text* komentář dle potřeby = obecný formát hypertextového odkazu


formát umožňuje přímé kopírování internetových odkazů ze stránek přes schránku
pokud bude odkaz začínat od 3. sloupce či dále, bude na novém řádku - začíná-li od 1., nebude zalamován
text za odkazem, ani komentář nemusí být uveden, bude-li za odkazem pouze "**", ve stránce se jako text použije "adresa.xxx"

http://adresa.xxx --- externí odkaz na internetovou stránku - otevíraný v novém okně
mailto:jméno@doména --- odkaz na mailovou adresu
./adresa.xxx --- relativní odkaz na stránku ve stejné, nadřízené nebo podřízené složce - otevíraný ve stejném okně

Komentáře a další možnosti


Řádek, který má v 1. sloupci znak "*" bude při konverzi ignorován. Stejně tak skupina řádků, která od 1. sloupce začíná kombinací "*/" a končí "*/" včetně.

V tomto popisu jsou zmiňovány pouze základní funkce programu. Kromě nich program umožňuje i parametrizovatelné skládání HTM stránky či jiného prostého textového souboru z dílčích modulů.

Všechny funkce programu včetně popisu další velké skupiny řídících značek [txb-es] pro tvorbu HTM stránek s využitím knihovny "txb" a kaskádových stylů CSS jsou popsány v dokumentaci, kterou dle dohody poskytne autor programu .Poslední aktualizace tohoto dokumentu - 9:10 8.4.2010 - ČeV

Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009